Nagroda dla mgr inż. Jakuba Krzesłowskiego.

Mgr inż. Jakub Krzesłowski otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.

Na rok akademicki 2012/2013 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5.601 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 4.532 wnioski studentów i 1.069 wniosków doktorantów. W dniu 31 października 2012 r. został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium, w skład którego weszło 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki. Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów w dniu 7 grudnia 2012 r. pani prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów 969 studentom i 99 doktorantom.

Nagroda