Pierwszy absolwent Erasmus Mundus „OpSciTech” uzyskał stopień doktora nauk technicznych

Dnia 2.12.2014 roku prof. M. Kujawińska uczestniczyła (jako recenzent) na Uniwersytecie Technicznym w Delft w obronie pracy doktorskiej Nitish’a Kumara (Indie). Nitish Kumar jest pierwszym absolwentem Erasmus Mundus „OpSciTech”, który studiował na PW oraz w TU Delft i uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Obrona Nitish Kumar