Wyróżnienie dla mgr inż. Jana Andrzeja Szczepanka w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Jan Andrzej Szczepanek, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Konstrukcja oscylatora na włóknach światłowodowych charakteryzujących się całkowicie normalną dyspersją”.

Wyróżnienie


Wyróżnienie dla mgr inż. Grzegorza Włodzimierza Fludera w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Grzegorz Włodzimierz Fluder, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Budowa układu do pomiarów dyspersji źródeł opóźnienia grupowego zwierciadeł ze świergotem”.

Wyróżnienie

 


Wyróżnienie dla mgr inż. Bartosza Wiśniowskiego w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Bartosz Wiśniowski, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Projektowanie hologramów syntetycznych na podstawie danych z pomiaru geometrii 3D”.

Wyróżnienie