Specjalne wyróżnienie dla mgr inż. Macieja Wielgusa oraz wyróżnienie dla mgr inż. Julianny Kostenckiej i mgr inż. Macieja Trusiaka w Programie START 2015 FNP dla młodych uczonych

W kwietniu 2015 roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w Programie START- stypendia dla młodych uczonych. W tym roku wyróżniono 130 wybitnych młodych badaczy, którzy zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów. Zwycięzcy, między innymi doktorantka ZIF mgr inż. Julianna Kostencka oraz doktorant mgr inż. Maciej Trusiak, otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel. W konkursie startowali zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium.

W ramach stypendium START Fundacja przyznaje również specjalne wyróżnienie dla najwyżej ocenionych kandydatów. W konkursie 2015 otrzymał je doktorant ZIF mgr inż. Maciej Wielgus.