mgr inż. Arkadiusz Kuś laureatem konkursu IMPULS

Mgr inż. Arkadiusz Kuś z Zakładu Inżynierii Fotonicznej  zdobył nagrodę II kategorii w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Dziewięciu laureatów ostatniego konkursu, dzięki finansowaniu w łącznej wysokości 880 tysięcy złotych, będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda).


Profesorowie Zakładu Inzynierii Fotonicznej otrzymali Nagrody JM Rektora PW.

Dnia 01.10.2015 roku podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Mechatroniki PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski otrzymał nagrodę indywidualną JM Rektora PW I stopnia za całokształt dorobku.

 

Nagrodzona została również prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska. Otrzymała Ona nagrodę indywidualną JM Rektora PW  I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014 (za cykl publikacji dot. holografii cyfrowej, tomografii holograficznej, wyświetlaczy holograficznych i nowych metod obliczania pól dyfrakcyjnych oraz jednowiązkowych metod odzyskiwania fazy), oraz nagrodę dodatkową za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2014/2015 (Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą).