Prof. Kujawińska uczestniczyła na Uniwersytecie Technicznym w Delft w obronie pracy doktorskiej.

Dnia 21.03.2016 roku prof. dr hab. inż. M. Kujawińska uczestniczyła (jako recenzent) na Uniwersytecie Technicznym w Delft w obronie pracy doktorskiej  Sarathi Roy’a. Sarathi Roy jest drugim absolwentem Erasmus Mundus „OpSciTech”, który studiował na PW oraz w TU Delft i uzyskał stopień doktora nauk technicznych.