Nagroda Główna za pracę doktorską dla dr inż. Macieja Wielgusa

Dnia 15 marca 2017 roku dr inż. Maciej Wielgus otrzymał Nagrodę Główną w IX Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych Młodzi Innowacyjni 2017 za pracę doktorską pt.: „Algorytmy adaptacyjnej dekompozycji i koncepcja sygnału analitycznego w analizie obrazów prążkowych” . Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski.

M. Wielgus_PIAP