Dnia 02.10.2017 roku Członkowie ZIF otrzymali Nagrody Naukowe Rektora Politechniki Warszawskiej.

Dnia 02.10.2017 podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2017 na Wydziale Mechatroniki nastąpiło wręczenie nagród JM Rektora PW.

Wśród Laureatów NAGRODY NAUKOWEJ ZESPOŁOWEJ I STOPNIA znaleźli się prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska wraz z zespołem w skład którego weszli: mgr inż. Wojciech Krauze, mgr inż. Arkadiusz Kuś, mgr inż. Michał Dudek, mgr inż. Paulina Pura, dr inż. Piotr Makowski oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski wraz z zespołem w skład którego weszli: dr inż. Krzysztof Pokorski, dr inż. Zofia Sunderland, mgr inż. Maciej Trusiak, inż. Łukasz Służewski. Serdecznie gratulujemy!