inż. Michał Ziemczonok oraz mgr inż. Urszula Barbara Mitruś otrzymali nagrodę i wyróżnienie w XXVI Konkursie PKOpto 2017 im. Profesora Adama Smolińskiego

Inż. Michał Ziemczonok otrzymał w listopadzie 2017 roku, nagrodę III stopnia w XXVI Konkursie PKOpto 2017 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Opracowanie struktur kalibracyjnych w technologii dwufotonowej polimeryzacji na potrzeby mikroskopii holograficznej i tomograficznej, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska oraz prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kozacki.

Wyróżnienie natomiast otrzymała mgr inż. Urszula Barbara Mitruś za pracę pt.: Opracowanie algorytmu automatycznej adaptacyjnej filtracji obrazów prążkowych o zwiększonej dokładności, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski oraz dr inż. Adam Styk.

Serdecznie gratulujemy!!!