mgr inż. Michał Ziemczonok oraz mgr inż. Maria Cywińska otrzymali nagrody w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego

Mgr inż. Maria Cywińska otrzymała w listopadzie 2018 roku, nagrodę I stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Automatyczna analiza obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomagającego transformację Hilberta, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski.

Mgr inż. Michał Ziemczonok otrzymał w listopadzie 2018 roku, nagrodę III stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracą dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Opracowanie wzorca kalibracyjnego dla potrzeb metrologicznych badań tomografu holograficznego do zastosowań biologicznych, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 


Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr hab. inż. Michała Józwika!

Dnia 27.08.2018 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej zorganizowanego w związku z obchodami „ŚWIĘTA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jednym z Laureatów został dr hab. inż. Michał Józwik z Zakładu Inżynierii Fotonicznej.

Serdecznie gratulujemy!

 


Złoty Medal w Norymberdze dla pracowników ZIF!

W dniach 01-04.11.2018 w Norymberdze odbyły się targi innowacyjności iENA 2018. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, dr inż. Wojciech Krauze, dr inż. Arkadiusz Kuś, dr inż. Piotr Makowski, którzy za wynalazek „Holograficzny tomograf optyczny do zastosowań biologicznych” otrzymali Złoty Medal. Wśród nagrodzonych znaleźli się również prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski, dr inż. Maciej Trusiak, mgr inż. Maria Cywińska, dr inż. Piotr Zdańkowski, którzy za wynalazek „Metoda obliczeniowa wspomagająca polowe optyczne techniki pomiarowe” otrzymali Brązowy Medal.

Wszystkim Laureatom Nagród serdecznie gratulujemy!