Sukces dr inż. Macieja Wielgusa, absolwenta studiów doktoranckich w IMiF, członka zespołu Event Horizon Telescope!

Dnia 25.04.2019 roku odbyło się na Wydziale Mechatroniki spotkanie z dr inż. Maciejem Wielgusem z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, który po uzyskaniu stopnia doktora w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki od kilku lat pracuje w zespole Event Horizon Telescope (EHT)miał swój udział w uzyskaniu historycznego zdjęcia czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki M87. Jesteśmy DUMNI i czekamy na kolejne osiągnięcia!