mgr inż. Maciej Trusiak otrzymał stypendium dla młodych wybitnych naukowców MNiSW

Dnia 18.09.2015 roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 814 wniosków.

Z Zakładu Inżynierii Fotonicznej stypendium otrzymał mgr inż. Maciej Trusiak.