Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 dla dr hab. inż. Tomasza Kozackiego, prof. uczelni!

Dnia 15.01.2020 roku dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. uczelni otrzymał Nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości i za realizację projektu „FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia”. Gratulujemy!

LIST NOMINACYJNY


Spotkanie doktorantek ZIF z Noblistami!

W dniach 17-21.06.2019 roku, mgr inż. Marta Mikuła oraz mgr inż. Maria Cywińska uczestniczyły w Szkole Letniej ISLIST w Hiszpanii. Miały niezwykłą możliwość rozmowy z Donną Strickland, kanadyjską  fizyk, laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za metodę generowania ultrakrótkich pulsów optycznych wysokiej mocy.

W dniach 24-27.06.2019 roku, mgr inż. Marta Mikuła oraz mgr inż. Helena Dziubecka uczestniczyły w Konferencji SPIE Optical Metrology w Niemczech. Spotkały tam francuskiego fizyka Gerarda Mourou który wspólnie z Doną Strickland otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2018 roku.

Zdjęcie doktorantek ZIF z Noblistami


Sukces dr inż. Macieja Wielgusa, absolwenta studiów doktoranckich w IMiF, członka zespołu Event Horizon Telescope!

Dnia 25.04.2019 roku odbyło się na Wydziale Mechatroniki spotkanie z dr inż. Maciejem Wielgusem z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, który po uzyskaniu stopnia doktora w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki od kilku lat pracuje w zespole Event Horizon Telescope (EHT)miał swój udział w uzyskaniu historycznego zdjęcia czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki M87. Jesteśmy DUMNI i czekamy na kolejne osiągnięcia!


mgr inż. Michał Ziemczonok oraz mgr inż. Maria Cywińska otrzymali nagrody w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego

Mgr inż. Maria Cywińska otrzymała w listopadzie 2018 roku, nagrodę I stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Automatyczna analiza obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomagającego transformację Hilberta, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski.

Mgr inż. Michał Ziemczonok otrzymał w listopadzie 2018 roku, nagrodę III stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracą dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Opracowanie wzorca kalibracyjnego dla potrzeb metrologicznych badań tomografu holograficznego do zastosowań biologicznych, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 


Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr hab. inż. Michała Józwika!

Dnia 27.08.2018 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej zorganizowanego w związku z obchodami „ŚWIĘTA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jednym z Laureatów został dr hab. inż. Michał Józwik z Zakładu Inżynierii Fotonicznej.

Serdecznie gratulujemy!

 


Złoty Medal w Norymberdze dla pracowników ZIF!

W dniach 01-04.11.2018 w Norymberdze odbyły się targi innowacyjności iENA 2018. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, dr inż. Wojciech Krauze, dr inż. Arkadiusz Kuś, dr inż. Piotr Makowski, którzy za wynalazek „Holograficzny tomograf optyczny do zastosowań biologicznych” otrzymali Złoty Medal. Wśród nagrodzonych znaleźli się również prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski, dr inż. Maciej Trusiak, mgr inż. Maria Cywińska, dr inż. Piotr Zdańkowski, którzy za wynalazek „Metoda obliczeniowa wspomagająca polowe optyczne techniki pomiarowe” otrzymali Brązowy Medal.

Wszystkim Laureatom Nagród serdecznie gratulujemy!


Nagrody Rektora PW już przyznane!

Dnia 17.09.2018 roku przyznano Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej. Spośród Członków ZIF nagrody otrzymali:

  1. Józwik Michał, Nagroda Indywidualna Naukowa II Stopnia za rok 2017
  2. Kozacki Tomasz, Winnik Julianna, Zaperty Weronika, Chlipała Maksymilian, Martinez-Carranza Juan, Falaggis Konstantinos, Finke Grzegorz, Nagroda Zespołowa Naukowa I stopnia za lata 2016/2017.

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!