XX FESTIWAL NAUKI na Wydziale Mechatroniki!

24 września rozpoczyna się XX Festiwal Nauki w Warszawie. Przez dziewięć dni odbędzie się w stolicy kilkaset różnorodnych spotkań: debat, wykładów, zajęć laboratoryjnych, wycieczek, lekcji i imprez rodzinnych. W organizację Festiwalu zaangażowali się również doktoranci ZIF: mgr inż. Weronika Zaperty, mgr inż. Grzegorz Finke oraz mgr inż. Maksymilian Chlipała. Dnia 30.09.2016 roku o godzinie 18 zapraszają Oni wszystkie dzieci na Wydział Mechatroniki PW (ul. Boboli 8), do udziału w dwóch  spotkaniach pt.: Hologramy jak z “Gwiezdnych Wojen” w zasięgu twojej ręki oraz Rycerze Koherencji: w poszukiwaniu Gargulca. M


mgr inż. Wojciech Krauze otrzymał Grant NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 9

Dnia 20.11.2015 roku decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, mgr inż. Wojciech Krauze otrzymał w ramach konkursu PRELUDIUM 9 na arealizację projektów badawczych, promesę finansowania projektu badawczego pt. „Nowa metoda wyznaczania trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania z projekcji obiektu zarejestrowanych w silnie ograniczonym zakresie kątowym”.


inż. Klaudia Filipek oraz mgr inż. Jakub Żak otrzymali nagrody w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego

Inż. Klaudia Filipek otrzymała w listopadzie 2015 roku, nagrodę II stopnia w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Budowa układu typu SPIDER do charakteryzacji ultrakr ótkich impulsów laserowych na centralnej długości fali 1030nm, prowadzący pracę: dr inż. Adam Styk oraz dr hab. Yuriy Stepanenko.

Mgr inż. Jakub Żak otrzymał w listopadzie 2015 roku, nagrodę III stopnia w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracą dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Konstrukcja i badania układu cyfrowej kamery holograficznej o rozszerzonym polu widzenia, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.


mgr inż. Maciej Trusiak otrzymał stypendium dla młodych wybitnych naukowców MNiSW

Dnia 18.09.2015 roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 814 wniosków.

Z Zakładu Inżynierii Fotonicznej stypendium otrzymał mgr inż. Maciej Trusiak.


mgr inż. Arkadiusz Kuś laureatem konkursu IMPULS

Mgr inż. Arkadiusz Kuś z Zakładu Inżynierii Fotonicznej  zdobył nagrodę II kategorii w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Dziewięciu laureatów ostatniego konkursu, dzięki finansowaniu w łącznej wysokości 880 tysięcy złotych, będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda).