mgr inż. Wojciech Krauze otrzymał Grant NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 9

Dnia 20.11.2015 roku decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, mgr inż. Wojciech Krauze otrzymał w ramach konkursu PRELUDIUM 9 na arealizację projektów badawczych, promesę finansowania projektu badawczego pt. „Nowa metoda wyznaczania trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania z projekcji obiektu zarejestrowanych w silnie ograniczonym zakresie kątowym”.


inż. Klaudia Filipek oraz mgr inż. Jakub Żak otrzymali nagrody w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego

Inż. Klaudia Filipek otrzymała w listopadzie 2015 roku, nagrodę II stopnia w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Budowa układu typu SPIDER do charakteryzacji ultrakr ótkich impulsów laserowych na centralnej długości fali 1030nm, prowadzący pracę: dr inż. Adam Styk oraz dr hab. Yuriy Stepanenko.

Mgr inż. Jakub Żak otrzymał w listopadzie 2015 roku, nagrodę III stopnia w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracą dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Konstrukcja i badania układu cyfrowej kamery holograficznej o rozszerzonym polu widzenia, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.


mgr inż. Maciej Trusiak otrzymał stypendium dla młodych wybitnych naukowców MNiSW

Dnia 18.09.2015 roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 814 wniosków.

Z Zakładu Inżynierii Fotonicznej stypendium otrzymał mgr inż. Maciej Trusiak.


mgr inż. Arkadiusz Kuś laureatem konkursu IMPULS

Mgr inż. Arkadiusz Kuś z Zakładu Inżynierii Fotonicznej  zdobył nagrodę II kategorii w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Dziewięciu laureatów ostatniego konkursu, dzięki finansowaniu w łącznej wysokości 880 tysięcy złotych, będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda).


Profesorowie Zakładu Inzynierii Fotonicznej otrzymali Nagrody JM Rektora PW.

Dnia 01.10.2015 roku podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Mechatroniki PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski otrzymał nagrodę indywidualną JM Rektora PW I stopnia za całokształt dorobku.

 

Nagrodzona została również prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska. Otrzymała Ona nagrodę indywidualną JM Rektora PW  I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014 (za cykl publikacji dot. holografii cyfrowej, tomografii holograficznej, wyświetlaczy holograficznych i nowych metod obliczania pól dyfrakcyjnych oraz jednowiązkowych metod odzyskiwania fazy), oraz nagrodę dodatkową za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2014/2015 (Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą).


Specjalne wyróżnienie dla mgr inż. Macieja Wielgusa oraz wyróżnienie dla mgr inż. Julianny Kostenckiej i mgr inż. Macieja Trusiaka w Programie START 2015 FNP dla młodych uczonych

W kwietniu 2015 roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w Programie START- stypendia dla młodych uczonych. W tym roku wyróżniono 130 wybitnych młodych badaczy, którzy zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów. Zwycięzcy, między innymi doktorantka ZIF mgr inż. Julianna Kostencka oraz doktorant mgr inż. Maciej Trusiak, otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel. W konkursie startowali zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium.

W ramach stypendium START Fundacja przyznaje również specjalne wyróżnienie dla najwyżej ocenionych kandydatów. W konkursie 2015 otrzymał je doktorant ZIF mgr inż. Maciej Wielgus.

 

 


Wyróżnienie dla mgr inż. Jana Andrzeja Szczepanka w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Jan Andrzej Szczepanek, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Konstrukcja oscylatora na włóknach światłowodowych charakteryzujących się całkowicie normalną dyspersją”.

Wyróżnienie


Wyróżnienie dla mgr inż. Grzegorza Włodzimierza Fludera w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Grzegorz Włodzimierz Fluder, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Budowa układu do pomiarów dyspersji źródeł opóźnienia grupowego zwierciadeł ze świergotem”.

Wyróżnienie

 


Wyróżnienie dla mgr inż. Bartosza Wiśniowskiego w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Bartosz Wiśniowski, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Projektowanie hologramów syntetycznych na podstawie danych z pomiaru geometrii 3D”.

Wyróżnienie