Spotkanie doktorantek ZIF z Noblistami!

W dniach 17-21.06.2019 roku, mgr inż. Marta Mikuła oraz mgr inż. Maria Cywińska uczestniczyły w Szkole Letniej ISLIST w Hiszpanii. Miały niezwykłą możliwość rozmowy z Donną Strickland, kanadyjską  fizyk, laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za metodę generowania ultrakrótkich pulsów optycznych wysokiej mocy.

W dniach 24-27.06.2019 roku, mgr inż. Marta Mikuła oraz mgr inż. Helena Dziubecka uczestniczyły w Konferencji SPIE Optical Metrology w Niemczech. Spotkały tam francuskiego fizyka Gerarda Mourou który wspólnie z Doną Strickland otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2018 roku.

Zdjęcie doktorantek ZIF z Noblistami


Sukces dr inż. Macieja Wielgusa, absolwenta studiów doktoranckich w IMiF, członka zespołu Event Horizon Telescope!

Dnia 25.04.2019 roku odbyło się na Wydziale Mechatroniki spotkanie z dr inż. Maciejem Wielgusem z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, który po uzyskaniu stopnia doktora w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki od kilku lat pracuje w zespole Event Horizon Telescope (EHT) i miał swój udział w uzyskaniu historycznego zdjęcia czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki M87. Jesteśmy DUMNI i czekamy na kolejne osiągnięcia!


mgr inż. Michał Ziemczonok oraz mgr inż. Maria Cywińska otrzymali nagrody w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego

Mgr inż. Maria Cywińska otrzymała w listopadzie 2018 roku, nagrodę I stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Automatyczna analiza obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomagającego transformację Hilberta, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski.

Mgr inż. Michał Ziemczonok otrzymał w listopadzie 2018 roku, nagrodę III stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracą dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Opracowanie wzorca kalibracyjnego dla potrzeb metrologicznych badań tomografu holograficznego do zastosowań biologicznych, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 


Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr hab. inż. Michała Józwika!

Dnia 27.08.2018 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej zorganizowanego w związku z obchodami „ŚWIĘTA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jednym z Laureatów został dr hab. inż. Michał Józwik z Zakładu Inżynierii Fotonicznej.

Serdecznie gratulujemy!

 


Złoty Medal w Norymberdze dla pracowników ZIF!

W dniach 01-04.11.2018 w Norymberdze odbyły się targi innowacyjności iENA 2018. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, dr inż. Wojciech Krauze, dr inż. Arkadiusz Kuś, dr inż. Piotr Makowski, którzy za wynalazek „Holograficzny tomograf optyczny do zastosowań biologicznych” otrzymali Złoty Medal. Wśród nagrodzonych znaleźli się również prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski, dr inż. Maciej Trusiak, mgr inż. Maria Cywińska, dr inż. Piotr Zdańkowski, którzy za wynalazek „Metoda obliczeniowa wspomagająca polowe optyczne techniki pomiarowe” otrzymali Brązowy Medal Medal.

Wszystkim Laureatom Nagród serdecznie gratulujemy!


Nagrody Rektora PW już przyznane!

Dnia 17.09.2018 roku przyznano Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej. Spośród Członków ZIF nagrody otrzymali:

  1. Józwik Michał, Nagroda Indywidualna Naukowa II Stopnia za rok 2017
  2. Kozacki Tomasz, Winnik Julianna, Zaperty Weronika, Chlipała Maksymilian, Martinez-Carranza Juan, Falaggis Konstantinos, Finke Grzegorz, Nagroda Zespołowa Naukowa I stopnia za lata 2016/2017.

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Konferencja SPECKLE2018 współorganizowana przez ZIF PW zakończona sukcesem, frekwencja dopisała!!

W dniach 10-12.09.2018 roku odbyła się w Janowie Podlaskim Konferencja SPECKLE2018 (The International Conference on Speckle Metrology 2018). Jednym ze współorganizatorów był Zakład Inżynierii Fotonicznej. Konferencja, która skupiła 130 uczestników z całego świata okazała się wielkim sukcesem.  Zapraszamy do odwiedzania strony wydarzenia http://convention.home.pl/autoinstalator/wordpress5/ . Wszystkie


inż. Michał Ziemczonok oraz mgr inż. Urszula Barbara Mitruś otrzymali nagrodę i wyróżnienie w XXVI Konkursie PKOpto 2017 im. Profesora Adama Smolińskiego

Inż. Michał Ziemczonok otrzymał w listopadzie 2017 roku, nagrodę III stopnia w XXVI Konkursie PKOpto 2017 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Opracowanie struktur kalibracyjnych w technologii dwufotonowej polimeryzacji na potrzeby mikroskopii holograficznej i tomograficznej, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska oraz prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kozacki.

Wyróżnienie natomiast otrzymała mgr inż. Urszula Barbara Mitruś za pracę pt.: Opracowanie algorytmu automatycznej adaptacyjnej filtracji obrazów prążkowych o zwiększonej dokładności, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski oraz dr inż. Adam Styk.

Serdecznie gratulujemy!!!


Dnia 02.10.2017 roku Członkowie ZIF otrzymali Nagrody Naukowe Rektora Politechniki Warszawskiej.

Dnia 02.10.2017 podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2017 na Wydziale Mechatroniki nastąpiło wręczenie nagród JM Rektora PW.

Wśród Laureatów NAGRODY NAUKOWEJ ZESPOŁOWEJ I STOPNIA znaleźli się prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska wraz z zespołem w skład którego weszli: mgr inż. Wojciech Krauze, mgr inż. Arkadiusz Kuś, mgr inż. Michał Dudek, mgr inż. Paulina Pura, dr inż. Piotr Makowski oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski wraz z zespołem w skład którego weszli: dr inż. Krzysztof Pokorski, dr inz. Zofia Sunderland, mgr inż. Maciej Trusiak, inż. Łukasz Służewski. Serdecznie gratulujemy!


Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr inż. Macieja Wielgusa.

Dnia 31 lipca 2017 roku ogłoszono listę Laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną w 2016 roku. Wśeód nagrodzonych znalazł sie również dr inż. Maciej Wielgus, który  za pracę doktorską pt.: Algorytmy adaptacyjnej dekompozycji i koncepcja sygnału analitycznego w analizie obrazów prążkowych, realizowaną w ZIF otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!!!

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html