Dnia 31.08.2016 roku prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska oraz prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kozacki otrzymali Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.

Dnia 31.08.2016 roku przyznano Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej. Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kozacki otrzymał Nagrodę Indywidualną Stopnia II za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015.