mgr inż. Weronika Zaperty otrzymała Dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie na wygłoszenie najlepszego referatu

Nagroda Zespołowa Stopnia I dla mgr inż. Macieja Wielgusa

Nagroda Indywidualna Stopnia III dla prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej

Nagroda Zespołowa Stopnia I dla mgr inż. Macieja Trusiaka

Nagroda Zespołowa Stopnia I dla mgr inż. Krzysztofa Pokorskiego

Nagroda Zespołowa Stopnia I dla prof. dr hab. inż. Krzysztofa Patorskiego