Pierwszy absolwent Erasmus Mundus „OpSciTech” uzyskał stopień doktora nauk technicznych