Kontakt

Zakład Inżynierii Fotonicznej

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska

Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni

Sekretariat

mgr Katarzyna Bogusiewicz

 (22) 234 85 08

k.bogusiewicz@mchtr.pw.edu.pl

 zif@mchtr.pw.edu.pl

ul. św. Andrzeja Boboli 8

02-525 Warszawa