Stypendium Wyjazdowe “Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej ” dla mgr inż. Krzysztofa Malowanego