Graduates

Graduates

idAuthorTytu?TitleYearpromotorStudiaPlakatPlik
4 Tomasz Kozacki Wpływ stopnia koherencji promieniowania na proces rejestracji i rekonstrukcji obrazów w holografii cyfrowej 2005 Romuald Jóźwicki Studia doktoranckie
3 Piotr Garbat Wizualizacja obiektów trójwymiarowych w systemach wirtualnej rzeczywistości na podstawie danych pozyskanych metodami optycznymi 2005 Małgorzata Kujawińska Studia doktoranckie
5 Michał Józwik Opto-numeryczne metody wyzanczania wielkości mechanicznych charakteryzujących mikroelementy stosowane w urządzeniach typu MEMS/ 2004 Małgorzata Kujawińska Studia doktoranckie
6 Marcin Bączyk Opracowanie zdalnego interfejsu laboratorium fotonicznego na przykładzie systemu skanera 3W 2005 Robert Sitnik Studia magisterskie http://zif.mchtr.pw.edu.pl/absfiles/45.pdf
7 Marcin Gostyński Konstrukcja dodatkowego oprzyrządowania do diagnostyki obrazowej stawu biodrowego 2005 Leszek Wawrzyniuk Studia magisterskie
8 Łukasz Guzowski Opracowanie metody pomiaru zmian fazowych wprowadzanych przez tkanki metoda holografii cyfrowej 2005 Romuald Jóźwicki Studia magisterskie http://zif.mchtr.pw.edu.pl/absfiles/46.pdf
9 Jacek Paździoch Opracowanie metody pomiaru parametrów układu rejestrującego hologram 2005 Romuald Jóźwicki Studia magisterskie http://zif.mchtr.pw.edu.pl/absfiles/47.pdf
10 Dariusz Stanaszek Konstrukcja układu mikrosoczewkowego do detektorów podczerwieni 2005 Michał Leśniewski Studia magisterskie
11 Maciej Żuber Konstrukcja przyrządu do kalibracji piezoceramicznego modulatora 2005 Romuald Jóźwicki Studia magisterskie http://zif.mchtr.pw.edu.pl/absfiles/48.pdf
12 Marcin Kowalski Ocena wpływu parametrów kalibracji systemu Mesh3D na niepewność odwzorowania kształtu powierzchni przy projekcji prążków sinusoidalnych i kodów Graya 2005 Robert Sitnik Studia magisterskie