Krzysztof Patorski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski

Curriculum Vitae
Studia magisterskie ukończyłem w 1970 roku na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej specjalizując się w konstrukcji i budowie przyrządów optycznych. Po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę jako asystent w Instytucie Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW. W 1971 roku wyjechałem na staż naukowy (stypendium Rządu Japonii) do Japonii, w latach 1973-1976 odbyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie w Osace (na Wydziale Fizyki Stosowanej) gdzie uzyskałem stopień doktora nauk technicznych, nostryfikowany na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW w 1976 roku. W Politechnice Warszawskiej byłem zatrudniony na stanowiskach: adiunkta (1976-1982), docenta (1983-1989) i profesora (od 1990 roku do chwili obecnej, od 1996 roku na stanowisku profesora zwyczajnego). Jestem wdowcem, mam dwóch synów Mateusza i Tomka.
Interests
 • dyfrakcja na przedmiotach okresowych i quasiokresowych;
 • interferencja i interferometria;
 • teoria i zastosowania efektu mory;
 • przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych, w szczególności metodami jednoobrazowymi (z zastosowaniem transformacji falkowej, dekompozycji sygnału na mody empiryczne, itp.);
 • optyczne metody badań i kontroli.
Teaching materials
Achievements
Functions
 • prodziekan ds. kształcenia, Wydział Mechaniki Precyzyjnej PW, 1981-1984;
 • kierownik Zakładu Konstrukcji Przyrządów Optycznych, Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW, 1986-1990;
 • z-ca dyrektora ds. naukowych, Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW, 1987-1993.
 • dyrektor Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW, 1993-1996;
 • dyrektor Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW, 1996-2012;
 • członek Komitetu Programu Priorytetowego „Inżynieria fotoniczna”, PW, 1995-2000;
 • członek Komisji Senackiej ds. Nauki, PW, 1998-2003;
 • członek Komisji Rektorskiej ds. Rozwoju i Modernizacji Uczelni, PW, 1998-2003;
 • członek Komisji Senackiej ds. Organizacji Uczelni, PW, 2002-2008;
 • członek Rady Naukowej Instytutu Optyki Stosowanej, Warszawa, 2003 – obecnie.
Publications
Krzysztof Patorski

Contact

Phone

+48 22 234 8345

Address

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Room 516