Maciej Trusiak

dr inż. Maciej Trusiak

Curriculum Vitae

Studia inżynierskie ukończyłem na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2011 roku - obroniłem na ocenę bardzo dobrą pracę dyplomową pt. "Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika wspomagającego analizę obrazu z zastosowaniem metod pokrewnych do EMD - metody dekompozycji sygnałów na mody empiryczne". Studia magisterskie ukończyłem na Wydziale Mechatroniki PW w 2012 - obroniłem na ocenę bardzo dobrą pracę dyplomową pt. "Analiza prążków mory z wykorzystaniem szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji obrazu na mody empiryczne".  W październiku 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki PW w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Prace naukowe prowadzę od 2010 roku pod znakomitą naukową opieką prof. dr hab. inż. Krzysztofa Patorskiego.

Interests
  • klasyczne/adaptacyjne przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych (interferogramów, specklogramów, moiregramów i oświetlenia strukturalnego)
  • dekompozycja modów empirycznych
  • transformacja Hilberta-Huanga
  • interferometria siatkowa
  • metoda prążków mory
  • mikroskopia z oświetleniem strukturalnym
  • interferometria z uśrednianiem w czasie do pomiarów obiektów drgających
Teaching materials
Achievements
 
2014 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014.
Od 2011 suma cytowań 101, h index równy 6, i10 indeks równy 5 (Google Scholar); punkty Impact Factor (pięcioletnich) za publikacje w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej = 29,92.
2014 Nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013, zespołowa I st.
2014 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
2014 Nagroda "Runner-up" w międzynarodowym konkursie Young Stress Analyst organizowanym przez British Society for Strain Measurement podczas konferencji ICEM16, Cambridge.
2013-2014 Wykład zaproszony (plenarny) "Hilbert-Huang processing and analysis of complex fringe patterns", 17-21.08.2014, San Diego (USA), SPIE Optics+Photonics Conference, Interferometry XVII: Techniques and Analysis.Współautorstwo wykładu plenarnego (zaproszonego) "Transformacja Hilberta-Huanga w przetwarzaniu i analizie obrazów interferencyjnych, mory i z oświetleniem strukturalnym," 30.06-04.07.2013, Sandomierz, Polska Konferencja Optyczna 2013.
Od 2012 Recenzowanie 14 artykułów dla renomowanych czasopism optycznych: Optics Express, Optics Letters, Applied Optics, Optics and Lasers in Engineering, Optical Engineering , Optics Communications.
2013 Naukowe stypendium wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej dla doktorantów PW.
2012-2015 Stypendium doktoranckie na Wydziale Mechatroniki PW.
2012-2015 Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów Wydziału Mechatroniki PW.
2012-2015 Stypendium projakościowe PW.
2012-2014 Stypendium naukowe stacjonarne przyznawane przez Centrum Studniów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej dla doktorantów PW za wybitne osiągnięcia naukowe.
Functions
Publications
ZIF00152

Contact

Phone

+48 22 234 86 37

Address

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Room 110