Historia ZIFu

Daty z kalendarza:

 • 1953 – utworzenie Katedry Optyki w Oddziale Mechaniki Precyzyjnej Wydziału Technologicznego Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Jana Matysiaka
 • 1955 – wypromowanie pierwszych absolwentów inżynierów o specjalności Przyrządy Optyczne
 • 1956 – wypromowanie pierwszych absolwentów magistrów o specjalności Przyrządy Optyczne
 • 1961 – zmiana nazwy na Katedrę Przyrządów Optycznych (od 1962 roku na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej)
 • 1970 – zmiana nazwy na Zespół Konstrukcji Przyrządów Optycznych
 • 1991 – przekształcenie Zespołu w Zakład Techniki Optycznej (od 1996 roku na Wydziale Mechatroniki)
 • 2008 – zmiana nawy Zakładu na Zakład Inżynierii Fotonicznej
 • 2013 – wyłonienie się z ZIF Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej

W latach 1953 – 2015 trzykrotnie zmieniała się nazwa prowadzonej specjalności kształcenia co ilustruje również zmiany programów nauczania nadążających za postępem w nauce i technice:

 • 1953 – Przyrządy Optyczne
 • 1989 – Urządzenia i Systemy Optyczne
 • 1996 – Inżynieria Fotoniczna

W tym czasie dyplomy inżynierów i magistrów uzyskało ponad 700 absolwentów oraz obroniło się ponad 40 doktorantów.

Prace naukowo-badawcze realizowane często we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi z całego świata przyniosły dziesiątki opracowań i wdrożeń, zaowocowały monografiami i artykułami publikowanymi w najlepszych wydawnictwach i czasopismach naukowych, oraz setkami wystąpień na konferencjach. Fakty te zaowocowały bardzo mocną pozycją naukową naszej jednostki w skali międzynarodowej.

Cyklicznie, co 10 lat w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej organizowany jest Zjazd Optyków Absolwentów PW. Ostatni odbył się 19.09.2015 roku.

Kierownicy Zakładu:

portretMatysiak1

prof. dr hab. inż. Jan Matysiak (1953-1973)

ZIF00103

prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki (1973-1986, 1990-1997)

Krzysztof Patorski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski (1986-1990)

Małgorzata Kujawińska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (od 1997)