inż. Klaudia Filipek oraz mgr inż. Jakub Żak otrzymali nagrody w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego

Inż. Klaudia Filipek otrzymała w listopadzie 2015 roku, nagrodę II stopnia w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Budowa układu typu SPIDER do charakteryzacji ultrakr ótkich impulsów laserowych na centralnej długości fali 1030nm, prowadzący pracę: dr inż. Adam Styk oraz dr hab. Yuriy Stepanenko.

Mgr inż. Jakub Żak otrzymał w listopadzie 2015 roku, nagrodę III stopnia w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracą dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Konstrukcja i badania układu cyfrowej kamery holograficznej o rozszerzonym polu widzenia, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.