Doktoranci Zakładu Inżynierii Fotonicznej otrzymali Nagrody i Wyróżnienia w XXI Konkursie PKOpto 2012 im. Profesora Adama Smolińskiego.

Dnia 7.12.2012 roku w XXI Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego przyznano Nagrody i Wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki. Nagrodę I stopnia otrzymał mgr inż. Maciej Trusiak za pracę pt. „Analiza prążków mory z wykorzystaniem szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji obrazu na mody empiryczne” (prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski, recenzent: dr inż. Adam Styk). Nagrodę II stopnia otrzymała mgr inż. Elwira Bąk za pracę pt.: „Opracowanie algorytmów łączenia chmur kierunkowych na podstawie rozkłady barwy punktów pomiarowych” (prowadzący pracę: prof. nzw. dr hab. inż. Robert Sitnik, recenzent: dr hab. Elżbieta Siemiątkowska). Nagrodę III stopnia otrzymała mgr inż. Julianna Kostencka za pracę pt.: „Opracowanie i badanie dokładności metody automatycznej lokalizacji płaszczyzny obrazu w holografii cyfrowej” (prowadzący pracę: dr inż.Tomasz Kozacki, recenzent: dr inż. Michał Józwik). Wyróżnienie otrzymał mgr inż. Krzysztof Malowany za pracę pt.: „Opracowanie metodyki pomiaru przemieszczeń, umożliwiającej ocenę poprawności konserwacji podobrazi płóciennych obrazów sztalugowych” (prowadzący pracę: prof. dr hab. inż.Małgorzata Kujawińska, recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Robert Sitnik)