mgr inż. Michał Ziemczonok oraz mgr inż. Maria Cywińska otrzymali nagrody w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego

Mgr inż. Maria Cywińska otrzymała w listopadzie 2018 roku, nagrodę I stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Automatyczna analiza obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomagającego transformację Hilberta, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski.

Mgr inż. Michał Ziemczonok otrzymał w listopadzie 2018 roku, nagrodę III stopnia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracą dyplomową z zakresu optoelektroniki. Tytuł nagrodzonej pracy to: Opracowanie wzorca kalibracyjnego dla potrzeb metrologicznych badań tomografu holograficznego do zastosowań biologicznych, prowadzący pracę: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.

Serdecznie gratulujemy!!!