Profesorowie Zakładu Inzynierii Fotonicznej otrzymali Nagrody JM Rektora PW.

Dnia 01.10.2015 roku podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Mechatroniki PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski otrzymał nagrodę indywidualną JM Rektora PW I stopnia za całokształt dorobku.

 

Nagrodzona została również prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska. Otrzymała Ona nagrodę indywidualną JM Rektora PW  I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014 (za cykl publikacji dot. holografii cyfrowej, tomografii holograficznej, wyświetlaczy holograficznych i nowych metod obliczania pól dyfrakcyjnych oraz jednowiązkowych metod odzyskiwania fazy), oraz nagrodę dodatkową za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2014/2015 (Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą).