HoLoC
imgPOB

Holografia na chipie. Bezznacznikowa metoda obrazowania dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie Lab on Chip.

PhanTOMO
PhanTOMO

Opracowanie i badanie silnie rozpraszających obiektów kalibracyjnych dla technik ilościowego obrazowania fazy .

PHAISCOPE
PHAISCOPE.tif

Udoskonalenie siatkowego transmisyjnego mikroskopu fazowego wspólnej drogi o komplementarny, fluorescencyjny tryb obrazowania struktur biologicznych.

NUMSCOPE
grafika mt

Opracowanie nowych rozwiązań numerycznych wspomagających holograficzny mikroskop bezsoczewkowy.

FNP TeamTech: BiOpTo
BiOpTo_logo

Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie.

ACTPHAST 4R
ACTPHAST4R_logo

Przyspieszenie wdrażania fotoniki przez centrum dostępu do zaawansowanych technologii dla naukowców.

NCN OPUS13
OPUS

Numerycznie zaawansowana demodulacja fazy i amplitudy na potrzeby interferencyjnej mikroskopii optycznej z elementami tomografii.

ACTPHAST
Actphast

Centrum dostępu do innowacyjnych rozwiązań fotonicznych i wspomagania technologicznego 4.0.

NCBiR LSBSE
ncbir

Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej.

FovHolo
fovholo

System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia.

POIR 2014-2020 Działanie 4.1 (Zakończony)
ncbir_malesa

System automatycznej detekcji zagrożeń infrastruktury krytycznej oparty na multimodalnym układzie pomiarowym.

HoloTomo4D (Zakończony)
ncn

Szybka cyfrowa mikroskopia holograficzna i tomograficzna z dynamiczną modulacją oświetlającego frontu falowego.

FNP IMPULS (Zakończony)
impuls

Adaptacja metody Cyfrowej Korelacji Obrazu do pomiarów przemieszczeń i odkształceń z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń mobilnych.

MONIT (zakończony)
monit

Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności.

Diamentowy Grant MNiSW (Zakończony)
diamentowy

Rozwój metody szybkiej adaptacyjnej dwuwymiarowej dekompozycji sygnałów na mody empiryczne do analizy obrazów prążkowych.

Real3D (Zakończony)
real3d1

Holografia cyfrowa jako narzędzie do rejestracji, przetwarzania oraz wyświetlania rzeczywistych obiektów 3D oraz 4D.

NCN OPUS (Zakończony)
projekt

Opracowanie i badania rozwiązań algorytmicznych oraz sprzętowych w optoelektronicznych systemach pomiarowych stosowanych w badaniach własności obiektów dynamicznych.

SMARTIEHS (Zakończony)
00 SMARTIEHS logo high res

Inteligentny system do szybkiego i wielofunkcyjnego testowania elementów MEMS i MOEMS.

3DPhase (Zakończony)
3dphase

Mikroskopia i tomografia fazowa – nowe podejście do trójwymiarowych pomiarów struktur biologicznych i technicznych.

Opt4Blach (Zakończony)
opt4blach

Opto-numeryczne metody badań i monitorowania nisko-kosztowych obiektów użyteczności publicznej z cienkościennych blach profilowanych.

FNP IMPULS (Zakończony)
impuls

Platforma holograficznej mikroskopii fazowej realizowana w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

HoloTrue 3D (Zakończony)
holotrue3d1

Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzne.

NCN OPUS (Zakończone)
kp2

Granty Narodowego Centrum Nauki na realizację badań podstawowych.

NCN PRELUDIUM (Zakończony)
preludium wk

Granty Narodowego Centrum Nauki na realizację badań podstawowych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nie posiadające stopnia naukowego doktora.

NCN ETIUDA (Zakończony)
etiuda

Holograficzne metody rekonstrukcji trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania w zwiększonej objętości pomiarowej.