NCN ETIUDA (Zakończony)
etiuda

Granty Narodowego Centrum Nauki na realizację badań dla osób rozpoczynających karierę naukową.

POIR 2014-2020 Działanie 4.1
ncbir_malesa

Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

FNP TEAM-TECH: BiOpTo
BiOpTo_logo

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i przygotowanie do komercjalizacji nowatorskiego układu Tomograficznego Mikroskopu Fazowego.

NCN PRELUDIUM (Zakończony)
preludium wk

Granty Narodowego Centrum Nauki na realizację badań podstawowych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nie posiadające stopnia naukowego doktora.

NCN OPUS
kp2

Granty Narodowego Centrum Nauki na realizację badań podstawowych.

OPT4BLACH (Zakończony)
opt4blach

Podstawowym celem projektu jest rozszerzenie możliwości stosowania samonośnych cienkościennych konstrukcji budowlanych oraz wdrożenia nowoczesnych technologii ...

HOLO TRUE 3D (Zakończony)
holotrue3d1

Holografia jest unikalną techniką pozwalającą na rejestrację i rekonstrukcję informacji o zespolonym froncie falowym odwzorowującym trójwymiarowy (3D) obiekt lub scenę. Znajomość przedmiotowego pola optycznego...

FNP IMPULS (Zakończony)
impuls

Platforma holograficznej mikroskopii fazowej realizowana w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: IMPULS.

NCBiR LSBSE
ncbir

Projekt pt. „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

ACTPHAST
Actphast

Fotonika posiada ogromny potencjał umożliwiający opracowywanie innowacyjnych produktów i osiągnięcie przez nie sukcesu rynkowego. W Europie działa ponad 5000 firm ...

IMPULS (zakończony)
impuls

Standardowa metoda cyfrowej korelacji obrazu (CKO) jest obecnie szeroko wykorzystywana do pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów w dziedzinach ...

MONIT (zakończony)
monit

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie metod i systemów do monitorowania stanu konstrukcji oraz do ostrzegania ...

Diamentowy Grant MNiSW (zakończony)
diamentowy

Projekt naukowy zakłada rozwój metody szybkiej adaptacyjnej dwuwymiarowej dekompozycji modów empirycznych i transformacji Hilberta na potrzeby ...

REAL 3D (zakończony)
real3d1

The Real 3D - holografia cyfrowa jako narzędzie do rejestracji, przetwarzania oraz wyświetlania rzeczywistych obiektów 3D oraz 4D. Projekt był finansowany...

Projekt (zakończony)
projekt

Projekt ma dwa zasadnicze cele związane z optoelektronicznymi systemami pomiarowymi wykorzystywanymi w badaniach dynamicznych obiektów mechanicznych....

SMARTIEHS (zakończony)
00 SMARTIEHS logo high res

Celem projektu o tytule „SMART InspEction system for High Speed and multifunctional testing of MEMS and MOEMS” była budowa i badania wielokanałowego...

3DPhase (zakończony)
3dphase

Projekt 3DPhase koncentruje się na opracowaniu nowych technik obrazowania mikroobiektów fazowych bazujących na metodzie równania transportu intensywności (TIE)....