3DPhase (Zakończony)

3dphaseProjekt 3DPhase koncentruje się na opracowaniu nowych technik obrazowania mikroobiektów fazowych bazujących na metodzie równania transportu intensywności  (TIE). Postęp w rozwoju algorytmów i systemów umożliwi proste połączenie konwencjonalnego mikroskopu optycznego z mikroskopem i tomografem holograficznym, a wiec budowę nowej generacji mikroskopów fazowych umożliwiających wyznaczanie 2D (n(x,y)), 3D (n(x,y,z))  i  4D (n(x,y,z;t) rozkładu współczynnika załamania . Ta funkcjonalność doskonale odpowiada na zapotrzebowanie opracowania prostej, dokładnej i niezawodnej metody  badań fazowych obiektów technicznych i biologicznych.

Głównymi osiągnieciami projektu będą:  opracowanie nowych metod I algorytmów umożliwiających odzyskanie zintegrowanej fazy i trójwymiarowego  rozkładu  fazy dla różnych klas mikroobiektów technicznych i biologicznych, zaprojektowanie i budowa jednowiązkowego mikroskopu fazowego o dużej rozdzielczości, zaprojektowanie i budowa tomografu dyfrakcyjnego umożliwiającego -wyznaczanie 3D i 4D rozkładu fazy i współczynnika załamania.[więcej]

Projekt realizowany jest we współpracy z:

 3dphase1 Center for Biomedical Optics and Photonics (CeBOP), University od Münsterhttp:http//www.cebop.uni-muenster.de
 3dphase2 Department of Applied Physics and Photonics (TONA), Vrije Universiteit Brussel (VUB)http://tona.vub.ac.be/
 3dphase3 Département MN2S (Micro Nano Sciences & Systemes), FEMTO-ST, Université de Franche-Comté http://www.femto-st.fr