ACTPHAST

ActphastFotonika posiada ogromny potencjał umożliwiający  opracowywanie innowacyjnych produktów i osiągnięcie przez nie sukcesu rynkowego. W Europie działa ponad 5000 firm, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, które uczestniczą w działalności związanej z fotoniką przemysłową. Jednak wiele z tych firm staje przed istotnymi problemami, gdy starają się w pełni wykorzystać potencjał fotoniki, gdyż technologie dostosowane do ich potrzeb nie zawsze są dostępne i/lub osiągalne.

ACTPHAST jest europejskim centrum, które wyłoniło się z udanego finansowanego przez UE projektu ACTMOST  (patrz www.actmost.eu). Strategicznym zadaniem ACTPHAST jest znaczące obniżenie, a nawet zniesienie barier innowacji fotonicznych dla MŚP, które pozwolą start-upom i  doświadczonym firmom na sprawniejsze i szybsze wdrożenia technologii fotonicznych w innowacyjnych produktów, co umożliwi rozwój nowych produktów i skrócić czas wprowadzania ich na rynek, a w efekcie będzie znacząco stymulować rozwój firmy zarówno pod względem udziału w rynku, jak i wzrostu zatrudnienia. Będąc jedynym dostawcą wielorakich rozwiązań, ACTPHAST zapewnia dostęp do wsparcia innowacji fotonicznych, napędzanych przez  potrzeby biznesowe firm europejskich. Centrum dostęp do ekspertów z dziedziny fotoniki i infrastruktury fotonicznej zostało stworzone  metodami koordynowania i integrowania zasobów z ponad 20 zaawansowanych jednostek w Europie, które mają na swoim koncie osiągnięcia w rozwoju fotoniki, współpracy i innowacji wspólnie z przemysłem europejskim.
Aby jeszcze bardziej obniżyć bariery innowacji dla firm, wdrożono model dotacji , który wspierać finansowo lub w pełni pokrywa koszty działalności naukowej przy użyciu finansowania ze środków KE. W rezultacie, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, koszty wsparcia działalności innowacyjnej mogą być całkowicie zniesione dla firm z sektora MŚP. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty te mogą być zmniejszone nawet do 50%.