ACTPHAST 4R

Źródło finansowania: Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 EURATOM
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2022
Kierownik na PW: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

ACTPHAST 4R jest unikalnym europejskim centrum dostępu do najnowszych technologii optycznych i fotonicznych. Projekt oferuje pomoc dla naukowców z różnych dziedzin, w których optyka i fotonika jest techniką umożliwiającą szybszy postęp badań. Konsorcjum ACTPHAST4R pomaga przy wdrażaniu w tych badaniach technik fotonicznych i ich implementacji (przejście z TRL1-2 do TRL 4-5).

 

Celem projektu jest wspomaganie transferu najnowszych rozwiązań optycznych i fotonicznych do grup naukowych w których stosowanie narzędzi fotonicznych przyspieszy badania.