Diamentowy Grant MNiSW (Zakończony)

diamentowyProjekt naukowy zakłada rozwój metody szybkiej adaptacyjnej dwuwymiarowej dekompozycji modów empirycznych i transformacji Hilberta na potrzeby metrologii optycznej z automatyczną analizą obrazów prążkowych. Implementując algorytmy adaptacyjnej filtracji i demodul

acji obrazów prążkowych (ekstrakcji informacji o wielkości mierzonej) zakłada się zwiększenie jakości analizy w porównaniu z klasycznymi podejściami wieloramkowej metody czasowej dyskretnej zmiany fazy czy jednoramkowej transformacji Fouriera. Rozwijane adaptacyjne metody dekompozycji modów empirycznych i transformacji Hilberta wykorzystujące pojedynczy obraz prążkowy umożliwiły i usprawniły wykonywanie bezstykowych polowych pomiarów optycznych z wykorzystaniem następujących technik: interferometrii plamkowej, interferometrii siatkowej, metody prążków mory i oświetlenia strukturalnego (te cztery techniki stosuje się do badania przemieszczeń, odkształceń i kształtu 3D obiektów od mikro do makro skali), mikroskopii z oświetleniem strukturalnym (do nieinwazyjnego obrazowania wolumetrycznego tkanek biologicznych) oraz interferometrii z uśrednianiem w czasie (do analizy fazy i amplitudy drgających obiektów). Wyniki dotychczasowych badań opublikowane we wiodących czasopismach optycznych świadczą o naukowej wartości projektu i pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój opracowywanych rozwiązań algorytmicznych. [więcej]

  1. Trusiak M., Patorski K., Wielgus M., 2012, Adaptive enhancement of optical fringe patterns by selective reconstruction using FABEMD algorithm and Hilbert spiral transform, Optics Express 21(21): 23463-23479
  2. Trusiak M., Patorski K., Pokorski K., 2013, Hilbert-Huang processing for single-exposure two-dimensional grating interferometry, Optics Express 21(23): 28359-28379
  3. Patorski K., Trusiak M., 2013, Highly contrasted Bessel fringe minima visualization for time-averaged vibration profilometry using Hilbert transform two-frame processing, Optics Express 21(14): 16863-16881
  4. Trusiak M., Wielgus M., Patorski K., 2014, Advanced processing of optical fringe patterns by automated selective reconstruction and enhanced fast empirical mode decomposition, Optics and Lasers in Engineering 52(1): 230-240
  5. Patorski K., Pokorski K., Trusiak M., 2014, Circular–linear grating Talbot interferometry with moiré Fresnel imaging for beam collimation, Optics Letters 39(2): 291-294
  6. Patorski K., Trusiak M., Tkaczyk T., 2014, Optically-sectioned two-shot structured illumination microscopy with Hilbert-Huang processing, Optics Express 22(28): 9517- 9527
  7. Trusiak M., Patorski K., 2015, Fringe pattern phase-amplitude demodulation using Gram-Schmidt orthonormalization with Hilbert-Huang pre-filtering, Optics Express 23(), …