FNP IMPULS (Zakończony)

Projekt realizowany przez mgr. inż. Arkadiusza Kusia.

impulsObecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem do obserwacji komórek i innych obiektów transparentnych w biologii jest mikroskop z kontrastem fazowym Zernike. Technika ta realizuje zmianę relacji pomiędzy amplitudą i fazą, dzięki czemu umożliwia obserwację jakościową fazy obiektu badanego. Technika ta łączona jest często z cyfrową rejestracją obrazu.

Istnieje jednak możliwość uzyskania cyfrowej rejestracji ilościowej wartości zintegrowanej fazy obiektu z wykorzystaniem interferencji w układzie mikroskopu holograficznego. Co więcej, możliwa staje się wówczas zmiana płaszczyzny ostrości po zarejestrowaniu hologramu dzięki numerycznej propagacji.

W związku z tym celem projektu jest przygotowanie demonstratora technologii cyfrowej mikroskopii holograficznej opartego o konstrukcję odwróconego mikroskopu biologicznego, w celu dalszej komercjalizacji tej techniki na rynku.