HoloTrue 3D (Zakończony)

holotrue3d1Holografia jest unikalną techniką pozwalającą na rejestrację i rekonstrukcję informacji o zespolonym froncie falowym odwzorowującym trójwymiarowy (3D) obiekt lub scenę. Znajomość przedmiotowego pola optycznego daje pełną amplitudowo-fazową wiedze o obiekcie 3D, a więc możemy go mierzyć i monitorować jego zmiany w czasie. Technika holografii cyfrowej (CH) umożliwia rejestrację, manipulację i rekonstrukcję frontu optycznego reprezentującego scenę 3D. Niestety obecnie CH pozwala na rejestrację, przetwarzanie i wyświetlanie małej zawartości informacji optycznej o niewielkim pasmie informacyjnym (SBP) w porównaniu z techniką holografii klasycznej.

Dlatego też projekt skierowany jest na osiągnięcie dwu głównych celów naukowych:

  • udowodnienie możliwości i opracowanie narzędzi numerycznych i optycznych dla znacznego zwiększenia SPB w hologramach cyfrowych
  • umożliwienie wydajnej i elastycznej rejestracji i rekonstrukcji hologramów cyfrowych w szerokim polu widzenia.

Większość naszych prac teoretycznych i doświadczalnych skupiać się będzie na równoczesnej rejestracji wielu cyfrowych hologramów zapisującymi obiekt z różną perspektywą i odtwarzającego go w taki sposób, aby składowe fronty falowe zostały połączone i odtworzyły pełną, szerokokątową, amplitudowo-fazową informację o obiekcie statycznym 3D (x,y,z) lub zmiennym w czasie 4D (x,y,z;t). Ten nowy zapis będzie wykorzystywany w holograficznym wideo, aby zbliżyć nas do jakości odwzorowania oczekiwanej w „Prawdziwym3D” oraz w metrologii, aby zbudować nowatorską aktywna holokamerę ze zwiększonymi możliwościami pomiarowymi.[więcej]

holotrue3d2

Fot. Piotr Szałański/NCN

holotrue3d3

 

W ramach upowszechniania wyników projektu badawczego można wskazać następujące działania:

Członek Komitetów Naukowych konferencji międzynarodowych:
M. Kujawińska:
2012: Holomet, Japonia, Interferometry, USA, Speckle, Portugalia.
2013: MOC’13, Japonia, Fringe, Niemcy.
2014: Photonics Europe, Belgia, Photonics Asia, Chiny.
2015: MOC’15, Japonia, SPIE Optical Metrology, Niemcy, Speckle, Meksyk.
2016: Photonics Asia, Chiny.
T. Kozacki:
2015: SPIE Optical Metrology, Niemcy, PHOTOPTICS, Niemcy.
2016: Digital Holography & 3-D Imaging, Niemcy.
2017: PHOTOPTICS, Portugalia.

Członek Komitetów Naukowych konferencji krajowych:
M. Kujawińska:
2012: COE, Karpacz.
2013: PKO, Sandomierz, 21th IMEKO, Gdańsk.
2014: KKNM, Wrocław, MWK2014, Waplewo.
2015: OPTON, Warszawa, Mechatronics, Warszawa, PKO, Legnica, Konferencja Optoelektroniczna.
2016: Konferencja Optoelektroniczna, STL 2016, Jastarnia.
T. Kozacki:
2015: Mechatronics, Warszawa.

Wygłoszenie referatów zaproszonych na konferencjach:
M. Kujawińska:
2012: Frontiers in Optics, USA, 4th International Workshop on Perspectives of Optical Imaging and Metrology. Japonia, IMID, Korea, SPECKLE, Hiszpania.
2013: DH & 3-D Imaging, USA, DHIP, Korea.
2014: Photonics Asia, Chiny.
2015: 2nd Eastern European Workshop, Polska, JPEG/MPEG/VCEG, PL, 3DIM-DS, Chiny.
2016: OPTIC 2016, Taiwan.
T. Kozacki:
2013: DH & 3-D Imaging, USA, PKO, Polska.
2014: Imaging and Applied Optics, USA.
2016: STL 2016, Polska.
Wygłoszenie referatów i prezentacja plakatów na konferencjach:
2013: SPIE Optical Metrology, Niemcy, OPTO-Meeting,PL, 3DTV-CON, Szkocja.
2014: 3DSA, Korea, Optics + Photonics, USA.
2015: Photonics West, USA, Digital Holography & 3-D Imaging, Chiny, euspen’15th, Belgia, SPIE Optical Metrology, Niemcy, Spring Workshop, Polska, PKO, Polska, Mechatronics, Polska.
2016: ISROS 2016, Polska, DH & 3-D Imaging, Niemcy.

 

Wydarzenie popularyzujące naukę

Doroczne: Festiwal Nauki Polskiej, pikniki naukowe, dni otwarte Wydziału i PW, Dni Politechniki Warszawskiej.
2012: 50-LECIE Wydziału Mechatroniki, wystawa „Jak to Działa? Fotonika XXI wieku”.
2014: Międzynarodowy Dzień Fotoniki.
2015: Optyka i Fotonika w Nauce i Przemyśle, Wystawa OPTON, warsztaty dla Fundacji Uniwersytet Dzieci.

 

Inne formy upowszechniania wyników

Przygotowanie zestawu ulotkek, Wywiad: TOK FM, Polska Agencja Prasowa, wp.pl, mpolska24, studentnews.pl, TTV, TVP Kultura, Promocja: www.paneuropeannetworks.com, Artykuł w Biuletynie PW, Referaty w UT Berlin, ETRI Korea, VUB Belgia, NTU Korea, Seul University Korea, Centrum Informatyzacji PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW, CEZAMAT PW, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Oddzielna strona projektowa nie powstała. Informacje dostępne są natomiast na: http://zif.mchtr.pw.edu.pl/projekty/holo-true-3d/ oraz www.naukawpolsce.pap.pl, www.nauka.gov.pl, www.polskieradio.pl, tech.wp.pl, www.mpolska24.pl, www.studentnews.pl, www.pw.edu.pl.

Osiągniecia merytoryczne opublikowano w 14 artykułach w czasopismach z listy JRC (3 Optics Express, 7 Applied Optics, 1 Optics Letters, 1 Journal of Display Technology, 1 Meas.Syst.&Sensors, 1 Opto-electronics Review), 2 artykułach w czasopiśmie Photonics Letters of Poland (10 pkt.), 1 rozdziale w monografii anglojęzycznej, 21 publikacjach konferencyjnych oraz 9 referatach zapraszanych na prestiżowych konferencjach międzynarodowych.

 

Dzięki realizacji projektu możliwe było uzyskanie następujących stopni naukowych: dr hab. inż. (1), dr inż. (1), mgr inż. (3).