HoLoC

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2021
Kierownik na PW: dr inż. Wojciech Krauze

Głównym celem projektu jest badanie procesu indukcji dysfunkcji mitochondriów w komórkach hepatocytów w wyniku oddziaływania substancji farmakologicznych. Indukowana lekami dysfunkcja mitochondriów postulowana jest jako ważny czynnik determinujący polekowe uszkodzenie wątroby. W tym aspekcie istotne jest projektowanie rozwiązań pozwalających na śledzenie tego typu uszkodzeń z wysoką rozdzielczością bez wprowadzania dodatkowych ingerencji na poziomie przedziałów subkomórkowych. Dlatego w projekcie przewidziane jest badanie wpływu wybranych leków o potencjale hepatotoksycznym, które mogą powodować uszkodzenia w strukturach mitochondrialnych, możliwe do zaobserwowania na podstawie bezznacznikowej analizy fazy (2D) oraz trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania (3D RI).