FNP IMPULS (Zakończony)

Standardowa metoda cyfrowej korelacji obrazu (CKO) jest obecnie szeroko wykorzystywana do pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów w dziedzinach takich jak mechanika eksperymentalna, czy inżynieria materiałowa zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i pozalaboratoryjnych. Prowadzenie badań z wykorzystaniem CKO wymaga jednak starannego przygotowania systemu pomiarowego oraz doświadczenia osób prowadzących pomiar.

Celem projektu jest adaptacja CKO na mobilne urządzenia pomiarowe, takie jak smartfony, tablety i inteligentne aparaty cyfrowe, co uprości procedurę pomiarową i pozwoli na wykorzystanie metody CKO w praktyce przemysłowej przez ekspertów urzędów dozoru technicznego, czy ubezpieczycieli. Realizacja tego celu wymaga wykorzystania metody automatycznego łączenia danych CKO rozłożonych w czasie, która umożliwia pomiary w sytuacji, gdy sprzęt pomiarowy nie może pozostawać stale przy badanym obiekcie. [more]