MONIT (zakończony)

monitCelem projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie metod i systemów do monitorowania stanu konstrukcji oraz do ostrzegania o możliwych sytuacjach awaryjnych dla obiektów o wymaganym niskim poziomie ryzyka awarii. Projekt realizowany był w konsorcjum składającym się z ośmiu polskich Instytutów Naukowych.

W Zakładzie Inżynierii Fotonicznej prace skoncentrowane były wokół rozwoju optycznych metod pomiarowych takich jak: Cyfrowa Korelacja Obrazu, Interferometria Siatkowa, Termowizja, Triangulacja Laserowa oraz ich adaptacji do badań in-situ. Opracowane metody pomiarowe stworzyły hierarchiczny system pomiarowy, wspomagający ocenę stanu konstrukcji zarówno w skali mikro, jak i w skali makro.

Ważnym aspektem realizowanego projektu były aplikacje i wdrożenia opracowanych metod pomiarowych w warunkach przemysłowych w największych firmach w Polsce. Opracowane rozwiązania umożliwiły poprawę bezpieczeństwa użytkowania obiektów i urządzeń, a także przyczyniły się do zmniejszenia awaryjności i wydłużenia życia obiektów konstrukcyjnych użytkowanych w działach gospodarki, takich jak: energetyka, lotnictwo, budownictwo, transport powierzchniowy, przemysł chemiczny.

Naukowe i aplikacyjne efekty projektu w ZIF były przedmiotem licznych publikacji, wdrożeń, dwóch zgłoszeń patentowych oraz przyczyniły się do założenia spółki typu spin-off.

http://www.monit.pw.edu.pl/