NCBiR LSBSE

ncbirProjekt pt.  „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pod nazwą „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

Liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna, a partnerami konsorcjum są następujące podmioty: PIT–Radwar S.A., PCO S.A., Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Technologii Elektronowej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

W ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie demonstratorów:

  • laserów ciała stałego do laserowych systemów broni skierowanej energii,
  • laserowych systemów i technologii broni skierowanej energii,
  • układów wykrywania i układów pomiaru parametrów laserowych systemów broni energii skierowanej,
  • układów przeciwdziałania i zabezpieczenia przed laserowymi systemami broni skierowanej energii,
  • laserowych systemów broni nieśmiercionośnej,

urządzeń pomiarowych, które znajdą zastosowanie w przyszłościowych rozwiązaniach układów ostrzegania broni laserowej i systemów jej przeciwdziałania.

ZIF uczestniczy w zadaniach związanych z badaniem skutków oddziaływania laserowych systemów broni energii skierowanej z materiałami konstrukcyjnymi oraz z metodami diagnostyki układów optycznych i badania jakości tworzonej wiązki laserowej.