NUMSCOPE

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2021
Kierownik na PW: dr inż. Maciej Trusiak

Celem naukowym projektu NUMSCOPE jest opracowanie nowych rozwiązań numerycznych wspomagających holograficzny mikroskop bezsoczewkowy, który powstanie na Wydziale Mechatroniki PW w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki (Zakład Inżynierii Fotonicznej). Zaletami koherentnej (holograficznej) mikroskopii bezsoczewkowej jest (1) kompaktowa budowa układu składającego się ze źródła światła, próbki i matrycy detektora, (2) rejestracja hologramu poosiowego Gabora, który pozwala na efektywne wykorzystanie pasma detektora oraz na numeryczną propagację do płaszczyzny obiektu, (3) wykorzystanie dużej głębi ostrości nieograniczonej przez aperturę numeryczną soczewki obrazującej. Ze względu na zestaw unikalnych zalet metoda mikroskopii bezsoczewkowej znalazła wiele specjalnych zastosować w różnych gałęziach nauki, techniki i biomedycyny. W projekcie planowany jest rozwój ilościowego obrazowania fazy do zastosowań w badaniach komórek, prowadzonych wspólnie z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.