Opt4Blach (Zakończony)

opt4blachPodstawowym celem projektu jest rozszerzenie możliwości stosowania samonośnych cienkościennych konstrukcji budowlanych oraz wdrożenia nowoczesnych technologii (w szczególności technologii ABM) do budowy wielkogabarytowych budowli użytku  publicznego.

Realizacja tego celu będzie obejmowała trzy obszary merytoryczne prac w projekcie: opracowanie hybrydowej opto-numerycznej metodyki analizy i optymalizacji konstrukcji łukowych, opracowanie wielokamerowego nowatorskiego systemu cyfrowej korelacji obrazu nCKO do badań wielkogabarytowych konstrukcji budowlanych oraz opracowanie  wytycznych do wydawania krajowych i europejskich aprobat technicznych oraz procedur pomiarowych (metodą nCKO) dla konstrukcji z profilowanej blachy łukowej. Metodyka i system zostaną zastosowane w laboratoryjnych i pozalaboratoryjnych badaniach konstrukcji z blachy łukowej, a wyniki badań i projektu posłużą rozszerzeniu oferty firm projektowych i wykonawczych oraz zwiększeniu bezpieczeństwa budowli użytku publicznego. [więcej]