POIR 2014-2020 Działanie 4.1 (Zakończony)

rect1374

Tytuł projektu: System automatycznej detekcji zagrożeń infrastruktury krytycznej oparty na multimodalnym układzie pomiarowym
Źródło finansowania: W ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji:01.11.2017 - 31.05.2020
Kierownik na PW:dr inż. Marcin Malesa

Celem projektu jest opracowanie systemu automatycznej detekcji zagrożeń inwazyjnych oraz technicznych. System składać się będzie z bezzałogowych statków powietrznych typu samolot lub wielowirnikowiec wraz z multimodalnym układem pomiarowym oraz z platformy systemowo-aplikacyjnej. Podstawową funkcjonalnością systemu będzie automatyczna identyfikacja oraz wsparcie podejmowania decyzji użytkownika w zakresie:

  • obecności człowieka/grupy w miejscach niepożądanych,
  • obecności większych zwierząt/grup (sarna, dzik, bydło) w miejscach niepożądanych,
  • obecności pojazdów, urządzeń, zabudowy lub maskowania w miejscach niepożądanych,
  • rozpoznania rodzaju pojazdu, numerów tablic rejestracyjnych,
  • przemieszczenia punktów charakterystycznych obiektów, oznaczonych na przykład markerami lub reperami (zawieszenia rurociągów, newralgiczne części konstrukcji itp.).

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) wyposażone będą w multimodalny układ pomiarowy, składający się z:

  • kamery 2D (także w układzie stereo) – umożliwi analizę obrazów 2D, wykrywanie charakterystycznych obiektów i cech,
  • kamery 3D (ToF) – umożliwi szybkie pozyskiwanie modelu 3D obserwowanej sceny,
  • kamery na podczerwień (IR) – umożliwi analizę obrazów 2D w paśmie podczerwieni,
  • kamery plenoptycznej Light-Field (LF) – umożliwi analizę obiektów z różnych kierunków, ogniskowanie na dowolną odległość po wykonaniu pojedynczego zdjęcia oraz uzyskanie map głębi.

Głowica multimodalna posłuży do zwiększenia skuteczności detekcji grup obiektów oraz wspomoże implementację szczegółowych misji drona. Analiza obrazów wizyjnych pozwoli na wstępną klasyfikację obiektów. Informacja o wykrytych obiektach zostanie następnie rozszerzona o informacje 3D i mapy IR.

img_ncbir_mm