Stypendium Wyjazdowe „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej ” dla mgr inż. Krzysztofa Malowanego

Dnia 27.02.2014 mgr inż. Krzysztof Malowany otrzymał Stypendium Wyjazdowe „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej ” w ramach konkursu CAS/33/POKL na realizację trzymiesięcznego pobytu w Strain Solution Ltd (Airbus Operations Limited), United Kingdom.