Wspólpraca

Zakład Inżynierii Fotnicznej stanowi uznaną zarówno w kraju jaki za granicą grupę optyczną.

Pracujący w ZIF profesorowie są członkami honorowymi (Fellows) SPIE- the International Society for Optical Engineering (Małgorzata Kujawińska, Krzysztof Patorski, Romuald Jóźwicki) oraz OSA- the Optical Society of America (Krzysztof Patorski).

W roku 2005, Kierownik Zakładu Inzynierii Fotonicznej – Profesor Małgorzata Kujawińska pełniła funkcję Prezydenta SPIE. W okresie od 2002-2008 roku była wiceprzewodniczącą ICO – the International Commission for Optics, a od 2005 roku jest wiceprezesem Europejskiej Platformy Technologicznej Photonics21.

Zakład Inżynierii Fotonicznej odgrywa znaczącą rolę w europejskim obszarze badań naukowych w optyce i fotonice poprzez:

  • Koordynację Europejskiej Sieci Doskonałości (NoE) in Microoptics „NEMO” (2008- 2011),
  • Udział w licznych 5PR, 6PR oraz 7PR UE (OCMMM, SPOTS, SMARTIEHS, REAL3D, ACTMOST, ACTPHAST, COST Action  MP1207),
  • Udział w Programie anglojęzycznych studiów magisterskich „OpSciTech: Optyka w Nauce i Technologii”, który otrzymał znak jakości Erasmus Mundus nadany przez Komisję Europejską. Partnerami OpSciTech są: Imperial College, Institut d’Optique, Delft Univ. of Technology, Fredric Schiller University in Jena, University of Eastern Finland.

Zakład Inżynierii Fotonicznej prowadzi ścisłą współpracę z Wydziałem Fizyki i Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, oraz licznymi uczelniami krajowymi (min.: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Górniczo-Hutnicza).

ZIF jest współzałożycielem Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (www.pptf.pl), współpracuje również z przemysłem oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.