Wyróżnienie dla mgr inż. Grzegorza Włodzimierza Fludera w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Grzegorz Włodzimierz Fluder, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Budowa układu do pomiarów dyspersji źródeł opóźnienia grupowego zwierciadeł ze świergotem”.

Wyróżnienie