Wyróżnienie dla mgr inż. Jana Andrzeja Szczepanka w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014

mgr inż. Jan Andrzej Szczepanek, otrzymał w grudniu 2014 roku w Warszawie wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014 z dziedziny optoelektroniki za pracę pt.: “Konstrukcja oscylatora na włóknach światłowodowych charakteryzujących się całkowicie normalną dyspersją”.

Wyróżnienie