Arkadiusz Kuś

mgr inż. Arkadiusz Kuś

Skrócony życiorys

Tytuł magistra inżyniera uzyskałem w roku 2012 na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Inżynieria Fotoniczna. W tym samym roku rozpocząłem studia na anglojęzycznym Studium Doktoranckim Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jestem stypendystą Fundacji Nauki Polskiej, zatrudnionym w projekcie TEAM "Phase microscopy and tomography – new approach to 3D measurements of biological and technological structures (3DPHASE)". Oprócz kariery naukowej pracowałem także zawodowo w firmie PZO Mikroskopy i wyroby optyczne, Sp. z o.o. w Warszawie.

Zainteresowania naukowe
Tomografia dyfrakcyjna obiektów biologicznych, mikroskopia holograficzna, badania obiektów fazowych, mikroskopia optyczna, projektowanie układów optycznych (OSLO, Zemax), holografia, szczypce optyczne.
Prowadzone przedmioty
  Materiały do zajęć
  Osiągnięcia
  W trakcie pracy w projekcie 3DPhase zbudowałem demonstrator technologiczny Aktywnego tomografu holograficznego, w którym wiązka oświetlająca próbkę sterowana jest za pomocą przestrzennego modulatora światła przy jednoczesnej możliwości korekcji frontu falowego.
  Pełnione funkcje
  Publikacje
  Arkadiusz Kuś

  Dane kontaktowe

  Telefon

  +48 22 234 83 13

  Adres

  Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
  ul. Św. A. Boboli 8
  02-525 Warszawa
  Pokój 32