Helena Dziubecka – Bala

mgr inż. Helena Dziubecka – Bala

Skrócony życiorys

Studia inżynierskie ukończyłam na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na specjalności Inżynieria Fotoniczna w 2017 roku z wynikiem celującym. Tematem pracy była “Analiza wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów oraz modelowanie warunków pracy w polowym interferometrze heterodynowym z detektorem matrycowym typu Smart - Pixel”. Studia magisterskie ukończyłam na tym samym Wydziale w 2018 roku, również z wynikiem celującym. Obroniłam pracę magisterską pt. “Strategie realizacji przesunięcia fazowego w technice czasowej dyskretnej zmiany fazy dla prążków Bessela”. W tym samym roku podjęłam studia doktoranckie.

Zainteresowania naukowe
  • algorytmy automatycznej analizy obrazów prążkowych,
  • optyczne metody pomiaru drgań.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
Pełnione funkcje
Publikacje
HDz

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 62

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 32