Juan Martinez – Carranza

dr Juan Martinez – Carranza

Skrócony życiorys

Tytuł magistra uzyskałem w sierpniu 2011 roku z Narodowym Instytucie Badań Astrofizyki Optyki i Elektroniki (INAOE) z siedzibą w Puebla (Meksyk). W marcu 2012 roku, rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Tematyka  mojego doktoratu dotyczy badań i rozwoju metod ilościowego pomiaru fazy (Quantitative Phase Imaging (QPI)), które pozwalają na pomiar jedynie na podstawie intensywności wiązki przedmiotowej (Single Beam Phase Retrieval Techniques (SBPRT)). Rozwijane techniki znajdą zastosowanie w mikroskopii optycznej.

W kwietniu 2014 roku został otwarty mój przewód doktorski pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Tomasza Kozackiego oraz dr Konstantinosa Falaggisa z tematu "Opracowanie metody pozyskiwania fazy z wykorzystaniem równania transportu intensywności".

Obecne zadania, które realizuję w ramach doktoratu, koncentrują się głównie na opracowaniu rozwiązań matematycznych dla metod pozyskiwania fazy bazujących na równaniu transportu intensywności (TIE). Metody te umożliwiają dokładne badania próbek biologicznych oraz mikro obiektów przemysłowych. Moim głównym celem jest stworzenie techniki pomiaru fazy w oparciu o TIE, która będzie w stanie nawet przy dużym poziomie szumu dostarczać dokładne rekonstrukcje obiektów fazowych z rozdzielczością przekraczającą ograniczenia dyfrakcyjne.

Zainteresowania naukowe
  • interferometria,
  • holografia,
  • wysoka rozdzielczość,
  • nanooptyka,
  • optyka kwantowa.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Stypendium udzielone przez Rząd Meksyku na realizację studiów magisterskich (2009-2011),
  • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na realizację Projektu  "Phase microscopy and tomography- new approach to 3D measurements of  biological and technological structures (3DPHASE)" (Grant numer: TEAM-2011-7/7).
Pełnione funkcje
Publikacje
Juan Martinez Carranza

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 83 96

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 520a